Начини на плащане

Предлагаме 4 начина на плащане:

 

1. Електронно плащане с дебитна/кредитна карта или микросметка посредством еPay.bg.

2. Касово плащане в офис на Еasypay.

3. Касово плащане в клон на произволно избрана търговска банка.

4. Електронно плащане чрез електронно банкиране.

 

 

1. Електронно плащане с дебитна/кредитна карта или микросметка посредством еPay.bg.

 

За да платите с кредитна или дебитна карта, трябва предварително да имате регистрация в еPay.bg, където да регистрирате своята карта. От тук можете да се регистрирате в системата на еPay.bg:

 

https://www.epay.bg/reg/

 

За да регистрирате вашата карта, влезте в менюто „Карти и Микросметки”.

Имате две опции да регистрирате вашата карта:

 • Регистрация на карта с потвърждение на банкомат.
 • Регистрация на карта с потвърждение чрез информация от банково извлечение.

 

1.1.          Регистрация на карта с потвърждение на банкомат

 

При регистрацията на банкова карта в ePay.bg от банкомат на българска банка се извършва транзакция за 1 лв., чрез която се проверява валидността на картата. Тази сума се удържа автоматично от Вашата карта при потвърждение на регистрацията на банкомат.

 

Регистрацията на картата се извършва по следния начин:

 

В ePay.bg се въвежда единствено "Кратко име" на картата. Това е текст,  който ще Ви подсказва коя карта използвате за плащане. Например "Служебна карта" или "Карта от Банка 1". Номерът на картата не се въвежда в Интернет!

 

На следващия екран ще получите уникален 10-цифрен код и инструкция как да завършите регистрацията през банкомат.

 

След като потвърдите транзакцията за 1 лв. на банкомата, Вашата карта автоматично ще бъде активирана в ePay.bg.

 

От банкомат могат да бъдат регистрирани всички карти с логото на БОРИКА, Maestro, VISA Electron, VISA и MasterCard, издадени от банките партньори на ePay.bg без карти Maestro и Visa Electron на банка ДСК.

Картите Visa (Virtual и Galaxy) и MasterCard (Virtual и Galaxy) на банка ДСК, Visa (Classic, Business и Gold) и MasterCard (Classic, Business и Gold) на банка ОББ могат да бъдат регистрирани единствено чрез информация от банково извлечение.

 

Ако имате карта, издадена от друга банка или нямате достъп до банкомат на българска банка, може да регистрирате своята Visa/Visa Electron/MasterCard с информация от банково извлечение.

 

След като въведете кратко име на картата в своя акаунтв ePay.bg , на екрана ще получите уникален "Код на търговец" и уникален "Персонален код" както и подробни инструкции как да регистрирате своята карта на банкомат.

 

Например:

---------------------------------

Инструкции за завършване на регистрацията:

 

Отидете до банкомат.

От менюто на банкомата изберете "Други услуги", след това изберете "B-pay".

В полето "Код на търговец" въведете XXXXX.

В полето "Персонален код" въведете XXXXXXXXXX.

След като потвърдите транзакцията на стойност 1 лв. за проверка валидността на картата, Вашата карта ще бъде активирана в ePay.bg.

 

Номерът е валиден до <дата и час на валидност>.

 

Списък на банкомати с активирана услуга B-Pay:

https://www.epay.bg/?page=front_wiki&p=b-pay_atm

-----------------------------------

 

 

1.2.          Регистрация на карта с потвърждение чрез информация от банково извлечение

 

Регистрацията с потвърждение на картата чрез информация от банково извлечение се осъществява по следния начин:

Въвеждате данните за Вашата карта в дадената форма за регистрация на вашата карта.

Приемат се карти VISA и MasterCard. Ако Вашата карта е друг вид, може да я регистрирате в ePay.bg от менюто "Регистрация на карта на банкомат"

Системата извършва една транзакция с Вашата карта за 1.00 BGN, ако е издадена от българска банка, или 2.00 BGN (1.00 EUR), ако картата Ви е издадена от чужда банка.

Банката, издала Вашата карта, получава в данните от транзакцията специален 5-цифрен номер.

В банковото извлечение, което получавате от банката, ще видите следния примерен текст:

EPAY-12345

12345 представлява "Номер от банковото извлечение"

Реален пример от банково извлечение:

------------------------------------

"Плащане/импринтер/ 1.00 BGN-EPAY-83456/SOFIA. No:BNSI_VS1-00037933566"

------------------------------------

83456 - представлява Вашият "Номер от банковото извлечение"

След като получите "Номер от банковото извлечение", го въведете в менюто "Потвърждаване на карта чрез информация от банково извлечение". След успешно съвпадение на номера, Вашата карта ще бъде проверена и ако заявката бъде одобрена, ще може да се ползва в ePay.bg.

Забележка:

 •  "Номерът от банковото извлечение"  е случаен и несъвпада с последните цифри на картата или с част от вашето ЕГН.
 •  Обикновено на банката са необходими от 3 до 5 дни да регистрира Вашата транзакция.
 •  Понякога се налага и допълнително време за получаване на извлечението от Вашата сметка.
 •  Ако имате on-line достъп до Вашата банкова сметка, може да видите информация за транзакцията след около 3 до 5 дни.
 •  Ако въведете последователно 3 (три) неправилни номера за регистрация на карта, то тази регистрация се анулира и е необходимо да направите нова тестова транзакция, за да получитено в номер в банковото си извлечение.
 •  "Име върху картата" трябва точно да отговаря на името изписано върху Вашата карта. Картата трябва да е издадена на Ваше име, което да отговаря на името от Вашия профил. В противен случай, при установени разлики, системата ще деактивира Вашата карта.
 •  Въведете коректно информацията за billing адреса (адресът, на който получавате извлечение от банката), който е предоставен на банката при издаване на картата.

 

1.3.          Зареждане на микросметка

 

След като си направите регистрация в ePay.bg, Вие вече имате микросметка в системата на еPay.bg.

Може да заредите Вашата микросметка с регистрирана банкова карта като изберете карта и микросметка, по която ще бъде заредена сумата и посочите сума, която искате да заредите. Средствата ще постъпят веднага по Вашата микросметка.

 

Други начини за зареждане на микросметка:

 • С банкова карта, която не е регистрирана в ePay.bg

Попълнете формата на адрес https://www.epay.bg/credit_wt.cgi , като посочите КИН(клиентски номер) или e-mail на титуляра на микросметката.

 • С банкова карта на банкомат

- От менюто на банкомата изберете "Други услуги",

- След това изберете "B-pay" /За банкомати на ДСК - "Плащане на сметки"/.

- В полето "Код на търговец" въведете 15005.

- В полето "ЕГН/БУЛСТАТ" въведете ЕГН/БУЛСТАТ на титуляра на микросметката.

- Въведете желаната сума, с която ще заредите микросметката.

- След потвърждаване на транзакцията, микросметката ще бъде заредена с въведената сума.

- Списък на банкомати с активирана услуга B-Pay: https://www.epay.bg/?page=front_wiki&p=b-pay_atm  

 • В брой на гише на Easy pay

Посетете офис на Easypay и посочете ЕГН, КИН (клиентски номер) или e-mail на титуляра на микросметката и желана сума за зареждане. След потвърждаване на операцията, микросметката ще бъде заредена с въведената сума.

 • С превод от друг потребител на ePay.bg

Всеки потребител може да зареди микросметка на друг потребител от меню Преводи/ Изпратете пари на друг потребител в ePay.bg, като посочи КИН(клиентски номер) или e-mail на получателя на плащането.

 • С банков превод

Микросметка на потребители трето ниво - "Регистриран потребител" може да бъде заредена чрез банков превод по IBAN на микросметката.

 

 

2.       Касово плащане в офис на Easypay

 

Когато изберете този начин на плащане, вие ще получите 10 цифрен код, генериран от системата на Еasypay, който трябва да представите при плащането в един от офисите на  Еasypay.

Тук може да видите карта на офисите на Еasy pay на територията на цялата страна: http://easypay.bg/?p=offices

 

 

 

 

Napolovina.com © 2011 - 2014. Всички права запазени. | Карта на сайта | Всички оферти | napolovina